Yuuha Kiriya

Yuuha Kiriya (桐夜ゆうは)

ชื่อนักแสดง: Yuuha Kiriya

หน้าอก: 88 ซม.

รอบเอว: 60 ซม.

สะโพก: 89 ซม.

ส่วนสูง: 150 ซม.

วันเกิด: 04/10/2543

Videos