Yuki Rumina

Yuki Rumina (結城るみな)

ชื่อนักแสดง: Yuki Rumina

หน้าอก: 80 ซม.

รอบเอว: 69 ซม.

สะโพก: 83 ซม.

ส่วนสูง: 165 ซม.

วันเกิด: 29/11/2542

Videos