Shoko Takahashi

Shoko Takahashi (高崎聖子)

ชื่อนักแสดง: Shoko Takahashi

หน้าอก: 87 ซม.

รอบเอว: 59 ซม.

สะโพก: 86 ซม.

ส่วนสูง: 161 ซม.

วันเกิด: 13/05/2536

Videos